Jack96001

来自维基导游
跳到导航 跳到搜索


这是一个维基导游用户页

欢迎来到 Jack96001 的用户页。

Welcome to user page of Jack96001.

Nuvola apps knewsticker.png      User-info.svg      Image-x-generic.svg      Applications-office.svg      Gnome-applications-science.svg
用户页      讨论      互助客栈      最近更改      新页面
Exquisite-khelpcenter.png
(Refresh)
       
You have been staring at this page since/您进入此页面的时间 : 03:58 星期日, 6月 7, 2020
Jack96001知道你現在所使用的中文型態是不轉換
用户语文水平
zh-N 中文是这位用户的母语
zh-Hans-N 简体中文是这位用户的母语
zh-Hant-3 這位使用者會進階水準的 繁體中文
nan-1 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī chho·-kip.
lzh-1 此君粗通文言也。
en-3 This user has advanced knowledge of English.
ms-2 Pengguna ini memiliki kemahiran sederhana dalam bahasa Melayu.
es-1 Este usuario tiene un conocimiento básico del español.
查看用户语言

在今日,

星期日
7
6月
03:58 UTC
维基导游已有 5,030 篇文章。
此用户不吸烟。

维基百科用户页[编辑]

中文[编辑]

维基导游讨论页[编辑]

公告栏
  • 条目数即將邁向5100篇,然而有4245篇大綱條目需要大家協助提升內容質量,促使達到可用條目標準。
  • 我们秉承勇往直前的精神,欢迎新手大胆地进行編輯!
  • 在创建新条目时,需要注意以下事项:
  • 引入其他语言的内容时请适当地进行翻译
  • 你可以关注我们的參與页面维护面板来了解可以怎样帮助维基导游。
  • 由於維基導遊现在仍在发展中,目前維基導遊幫助需要大家協力翻譯與改善。