下载此页面的GPX文件
来自维基导游

泰語(ภาษาไทย)是泰國的官方語言,也是遍佈在世界各地泰國人的溝通語言。

发音指南[编辑]

元音[编辑]

辅音[编辑]

常见双元音[编辑]

会话用语列表[编辑]

基本用语[编辑]

常见标志


开放
เปิด (poet //bpèrt//)
关闭
ปิด (pit //bpìt//)
入口
ทางเข้า (thang khao //taang kâo//)
出口
ทางออก (thang ok //taang òk//)
ผลัก (phlak //plàk//)
ดึง (dueng //deung//)
厕所
ห้องน้ำ (hong nam //hông náam//)
ผู้ชาย (phu chai //pôo chaai//)
ผู้หญิง (phu ying //pôo yĭng//)
禁止入内
ห้ามผ่าน (ham phan //hâam pàan//)
你好。
สวัสดีครับ/ค่ะ.(sa-wad-dii-khrap/kha
你好吗?
สบายดีหรือ? 或 สบายดีไหม? (sa-bai-dii-rue? 或 sa-bai- dii-mai?
很好,谢谢。

สบายดี ขอบคุณครับ/ค่ะ.( sa-bai-dii koab-kun-khrap/kha

你叫什么名字?
คุณชื่ออะไรครับ/คะ? (khun-chue-a-rai-khrap/kha?
我的名字是______。
ผม/ฉันชื่อ______ครับ/ค่ะ.(phom/chan-chue_____khrap/kha.
很高兴见到你。
ยินดีที่ได้ รู้จัก.(yin-dii-thii-dai-ruu-jag.
请。
เชิญครับ/ค่ะ.(choen-khrap/kha.
谢谢。
ขอบคุณครับ/ค่ะ.(khop-khun-khrap/kha.
不客气。
ไม่เป็นไรครับ/ค่ะ.(mai-ben-rai-khrap/kha
是。
ใช่ครับ/ค่ะ.(mai-chai-khrap/kha.)
否。
ไม่ใช่ครับ/ค่ะ.(mai-chai-khrap/kha.
请问。
ขอโทษครับ/ค่ะ.(kho-thot-khrap/kha.
打扰一下。/不好意思。(请求原谅
ขอโทษ.(kho-thot
对不起。
ขอโทษครับ/ค่ะ.(kho-thot-khrap/kha.
再见。
พบ/เจอกันใหม่.(phop/jer-kan-mai.
再见。(非正式
เจอกัน.(jer-kan.
我不会说_____语言名称____。[说得不好]。
ผม/ฉันพูดภาษา____ไม่ได้.(phom/chan-phuud-phaa-saa-_____-mai-dai.)
你会说汉语吗?
 คุณพูดภาษาจีนได้ไหมครับ/คะ?(khun-phuud-phaa-saa-jin-dai-mai-khrap/kha.?
这里有人会说汉语吗?
ทุกคนสามารถพูดภาษาจีนได้หรือไม่?(Thuk-khon-saamaa-rot-phuud-phaasaa-jiin-dai-rue-mai?
救命!
ช่วยด้วย!(chuai-duai !
帮帮我!
ช่วยผม/ฉันหน่อย!(chuai-phom/chan-noi!
当心!
คอยดูแล!(khoi-duu-lae!
早安。
สวัสดีตอนเช้า 或 อรุณสวัสดิ์.(sa-wad-dii-ton-chao arun-sawat.
晚上好。
สวัสดีตอนเย็น.(sa-wad-dii-ton-yen
晚安。
นอนหลับฝันดี.(non-lab-fan-dii
我不明白。
ผม/ฉันไม่เข้าใจ.(phom/chan-mai-khao-jai.)
哪里有厕所?
ห้องน้ำมยู่ที่ไหนครับ/คะ?(hoang-nam-yuu-tii-nai-khrap/kha?

问题[编辑]

不要打扰我。
อย่ารบกวนผม/ฉัน. ( yaa-rob-kuan-phom/chan.
不要碰我!
อย่าแตะต้องผม/ฉัน! (yaa-tae-tong-phom/chan!
我要报警了。
ผม/ฉันจะโทรหาตำรวจ. / ผม/ฉันจะเรียกตำรวจ.(phom-chan-ja-tho-haa-tamruat.
警察!
ตำรวจ! ( tamruat!
住手!有小偷!
หยุด! ! ( yut! !
我需要你的帮助。
ผม/ฉันต้องการความช่วยเหลือ. (phom/chan-tong-kaan-khwaam-chuai-luea.
这是紧急情况。
นี่เป็นกรณีฉุกเฉิน. (nii-pen-karanii-chukchoen.
我迷路了。
ผม/ฉันหลงทางแล้ว. (phom/chan-long-thaang-laeo.
我的包丢了。
กระเป๋าผม/ฉันหาย. (krapao-phom/chan-haai.
我的钱包丢了。
กระเป๋าสตางค์ของผม/ฉันหาย. (krapao-sataang-khong-phom/chan-haai.
我觉得不舒服。
ผม/ฉันรู้สึกไม่สบาย. (phom/chan-ruu-suek.
我受伤了。
ผม/ฉันเจ็บ. (phom/chan-jeb.
我需要医生。
ผม/ฉันต้องไปหาหมอ. (phom/chan-tong-pai-haa-mo.
我能借用你的电话吗?
ขอยืมมือถือหน่อยได้ไหม? (kho-yuem-mue-thue-noi-dai-mai?

数字[编辑]

0
๐ (suun) ศูนย์
1
๑ (nueng) หนึ่ง 或 (et) เอ็ด
2
๒ (song) สอง
3
๓ (saam) สาม
4
๔ (sii) สี่
5
๕ (haa) ห้า
6
๖ (hok) หก
7
๗ (jet) เจ็ด
8
๘ (paet) แปด
9
๙ (kao) เก้า
10
๑๐ (sip) สิบ
11
๑๑ (sip-et) สิบเอ็ด
12
๑๒ (sip-song) สิบสอง
13
๑๓ (sip-saam) สิบสาม
14
๑๔ (sip-sii) สิบสี่
15
๑๕ (sip-haa) สิบห้า
16
๑๖ (sip-hok) สิบหก
17
๑๗ (sip-jet) สิบเจ็ด
18
๑๘ (sip-paet) สิบแปด
19
๑๙ (sip-kao) สิบเก้า
20
๒๐ (yii-sip) ยี่สิบ
21
๒๑ (yii-sip-et) ยี่สิบเอ็ด
22
๒๒ (yii-sip-song) ยี่สิบสอง
23
๒๓ (yii-sip-saam) ยี่สิบสาม
30
๓๐ (saam-sip) สามสิบ
40
๔๐ (sii-sip) สี่สิบ
50
๕๐ (haa-sip) ห้าสิบ
60
๖๐ (hok-sip) หกสิบ
70
๗๐ (jet-sip) เจ็ดสิบ
80
๘๐ (paet-sip) แปดสิบ
90
๙๐ (kao-sip) เก้าสิบ
100
๑๐๐ (neung roi) หนึ่งร้อย
200
๒๐๐ (song roi) สองร้อย
300
๓๐๐ (saam roi) สามร้อย
1000
๑๐๐๐ (nueng phan) หนึ่งพัน
2000
๒๐๐๐ (song phan) สองพัน
10 000
๑๐๐๐๐ (nueng muen) หนึ่งหมื่น
100 000
๑๐๐๐๐๐ (nueng saen) หนึ่งแสน
1 000 000
๑๐๐๐๐๐๐ (nueng laan) หนึ่งล้าน
1 000 000 000
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐ (phan laan) พันล้าน
1 000 000 000 000
๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ (laan laan) ล้านล้าน
线路/编号_____(火车,地铁,公共汽车等)
เบอร์ _____ (boe
一半
ครึ่ง (khrueng
少于
น้อยกว่า (noi kwaa
多于
มากกว่า (maak kwaa

时间[编辑]

现在
ตอนนี้(ton-nii
之后
หลังจาก(lang-jaak
之前
ก่อน(kon
早上/上午
ตอนเช้า/โมงเช้า(ton-chao/mong-chao
下午
ตอนเย็น(ton-yen
傍晚
คืน( khuen
晚上(睡前

时钟时间[编辑]

上午1点
หนึ่งนาฬิกา 或 ตีหนึ่ง(nueng-nalika 或 tii-nueng
上午2点
ตีสอง(tii-song
正午
สิบสองนาฬิกา 或 เที่ยง (sip-song-naalikaa 或 thiang
下午1点
บ่ายโมง(baai-mong
下午2点
บ่ายสองโมง(baai-song-mong
午夜
เที่ยงคืน(thiang-khuen

时间段[编辑]

_____分
____นาที(naathii
_____小时
____ชั่วโมง(chuamong
_____天
____วัน(wan
_____周
____อาทิตย์ 或 สัปดาห์(athit 或 sapdaa
_____月
____เดือน(duean
_____年
____ปี(pii

[编辑]

今天
วันนี้(wan-nii
昨天
เมื่อวาน(muea-waan
明天
พรุ่งนี้(phrungnii
本周
อาทิตย์นี้(athit-nii
上周
อาทิตย์ที่แล้ว(athit-thii-laeo
下周
อาทิตย์น้า(athit-naa
星期日
วันอาทิตย์(wan-athit
星期一
วันจันทร์(wan-jan
星期二
วันอังคาร(wan-angkhaan
星期三
วันพุธ(wan-phut
星期四
วันพฤหัสบดี(wan-phruehatsabodi
星期五
วันศุกร์(wan-suk
星期六
วันเสาร์(wan-sao

[编辑]

一月
มกราคม = ม.ค.(
二月
กุมภาพันธ์ = ก.พ.(
三月
มีนาคม = มี.ค.(
四月
เมษายน = เม.ย.(
五月
พฤษภาคม = พ.ค.(
六月
มิถุนายน = มิ.ย.(
七月
กรกฎาคม = ก.ค.(
八月
สิงหาคม = ส.ค.()
九月
กันยายน = ก.ย.()
十月
ตุลาคม = ต.ค.()
十一月
พฤศจิกายน = พ.ย.()
十二月
ธันวาคม = ธ.ค.()

书写时间和日期[编辑]

颜色 สี[编辑]

ดํา(dam
ขาว(khao
เทา(thao
แดง (daeng
ฟ้า(faa
เหลือง(lueang
绿
 เขียว(khiao
ส้ม(som
ม่วง(muang
 สีน้ำตาล(sii-nam-taan

交通[编辑]

客车和火车[编辑]

一张到_____的票多少钱?
หนึ่งตั๋วไป ___ เท่าไหร่ครับ/คะ?(nueng-tua-pai___thao-rai-khrab/kha?
请给我一张到_____的票。
ขอตั๋วหนึ่งไป____ครับ/ค่ะ.(kho-tua-nueng-pai___khrab/kha.
这趟火车/客车是去哪的?
去_____的火车/客车在哪?
这趟火车/客车在_____停吗?
去_____的火车/客车什么时间开车?
这趟火车/客车什么时间能抵达_____?
รถไฟ/รถบัสขบวนนี้จะไปถึง____เมื่อไหร่ครับ/คะ?(rotfai/rotbus-khabuan-nii-ja-pai-thueng___muea-rai-khrab/kha?

方位[编辑]

我怎么前往_____?
ผม/ฉันจะไป____ได้อย่างไร?(phom/chan-ja-pai___dai-yaang-rai
...火车站?
สถานีรถไฟ(sathaanii-rotfai
...汽车站?
...机场?
สนามบิน(sa-naam-bin
...市中心?
ตัวเมือง(tua-mueang
...青年旅社?
ห้องพักเยาวชน 或 เยาวชนโฮสเทล 或 (hong-phak-yaowachon 或 yaowachon-hostel
..._____旅馆?
โรงแรม____( rong-raem-____
...澳门/台湾/香港/新加坡/中国使领馆/办事处?
()
哪里有比较多的...
...旅馆?
โรงแรม(rong-raem
...餐馆?
ร้านอาหาร(raan-aahaan
...酒吧?
บาร์(baa
...观光景点?
สถานที่ท่องเที่ยว(sathaan-thii-thong-thiao
你能在地图上指给我看吗?
ช่วยชี้ให้ผม/ฉันดูจากแผนที่หน่อย.( chuai-chii-hai-phom/chan-duu-jaak-phaenthii-noi.
街道
( )
左转。
เลี้ยวซ้าย(liao-saai
右转。
เลี้ยวขวา(liao-kwaa
ซ้าย(saai
ขวา(kwaa
直行
ตรงไป(trong-pai
接近_____
ใกล้____(klai
经过_____
ผ่าน____(phaan
在_____之前
____ก่อน(kon
请注意_____.
ระวัง____(rawang
十字路口
สี่แยก(sii-yaek
ทิศเหนือ(thit-nuea
ทิศใต้(thit-tai
ทิศตะวันออก(thit-tawan-ok
西
ทิศตะวันตก(thit-tawan-tok
上坡
()
下坡
()

出租汽车[编辑]

出租车!
แท็กซี่!(thaeksii)
请带我到_____。
ช่วยพาผม/ฉันไปที่____.(chuai-phaa-phom/chan-pai-thii___
到_____多少钱?
ไป____ครับ/คะ. เท่าไหร่หรอครับ/คะ?(pai___khrab/kha. thao-rai-rue-khrab/kha?)
请带我到那。
ช่วยพาผม/ฉันไปที่นั่น.(chuai-phaa-phom/chan-pai-thii-nan

住宿[编辑]

你们有空房间吗?
มีห้องว่่างไหมครับ/คะ?(mii-hong-waang-mai-krab/ka?
单/双人间一晚多少钱?
ห้องเดียว/ห้องคู่ คืนละเท่าไหร่ครับ/คะ?(hong-diao/hong-khuu-khuen-la-thao-rai-khrab/kha?)
房间里有_____嗎?
ในห้องมี____ไหมครับ/คะ? (nai-hong-mii___mai-khrab/kha?)
床单
แผ่นเตียง(phaen-tiang
厕所
ห้องน้ำ(hong-nam
电话
โทรศัพท์(thorasap
电视
โทรทัศน์ 或 ทีวี(thorathat 或 thiiwii
我能先看下房间吗?
ขอดูห้องหน่อยได้ไหมครับ/คะ?(kho-duu-hong-noi-dai-mai-krab/ka?
有更安静的房间吗?
มีห้องที่เงียบสงบกว่าหรือเปล่า?(mii-hong-thii-ngiap-sangop-kwaa-rue-plao?
...更大...
ใหญ่กว่า(yai-kwaa
...更干净...
สะอาดกว่า(sa-aat-kwaa
...更便宜...
ถูกกว่า(thuuk-kwaa
好,我要这间房了。
ผม/ฉันเอาห้องนี้ครับ/ค่ะ.(phom/chan-ao-hong-nii-khrab/kha
我住_____晚。
ผม/ฉันวางแผนว่าจะพัก____คืนครับ/ค่ะ.(phom/chan-waang-phaen-kwaa-ja-phak___khuen-khrab/kha.
你能推荐另外一家旅馆吗?
你们有保险箱吗?
...储物柜吗?
包含早餐/晚餐吗?
รวมอาหารเช้า / อาหารเย็นหรือยังครับ/คะ?(ruam-aa-haan-chao/aa-han-yen-rue-yang-khrab/kha
早餐/晚餐时间是几点?
请打扫下房间。
กรุณาทำความสะอาดห้องครับ/ค่ะ.(ka-ru-naa-tham-khwam-sa-aad-hong-khrab/kha
你能在_____点叫我起床吗?
我想要退房。
ผม/ฉันจะเช็คเอาท์/แจ้งออกครับ/ค่ะ.(phom/chan-ja-check-out/jaeng-ok-khrab/kha.

货币[编辑]

可以用澳门币/港元/人民币/新加坡元/新台币吗?
可以用美元/欧元/英镑吗?
可以用人民币吗?
可以用信用卡吗?
จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมครับ/คะ?(jaai-duai-bat-credit-dai-mai-khrab/kha?
你们可以给我兑换外汇吗?
我在哪里可以兑换外汇?
你们可以给我兑换旅行支票吗?
我在哪里可以兑换旅行支票?
汇率是多少?
哪里有自动提款机(ATM)?

用餐[编辑]

一人/两人桌,谢谢。
หนึ่งคน/โต๊ะสำหรับ 2 คน, ขอบคุณครับ/ค่ะ.(nueng-khon/to-sam-rab-song-khon, khob-khun-khrab/kha.
我能看下菜单吗?
ขอดูเมนูหน่อยได้ไหมครับ/คะ?(kho-duu-menu-noi-dai-mai-khrab/kha?
我能进厨房看看吗?
你们有什么招牌菜吗?
你们有什么本地特色菜吗?
อาหารพิเศษของที่นี่มีอะไรครับ/คะ?(aahaan-phiset-khong-thii-nii-mii-arai-khrab/kha?
我是素食者(我吃素)。
ผม/ฉันเป็นผู้ซึ่งทานแต่ผัก. 或 ผม/ฉันเป็นพวกมังสวิรัติ. 或 ผม/ฉันกินเจ.( phom/chan-pen-phuu-sueng-haan-tae-phak. 或 phom/chan-pen-phuak-mangsawirat. 或 phom/chan-kin-je.)
我不吃猪肉。
ผม/ฉันไม่กินหมู.( phom/chan-mai-kin-muu.
我不吃牛肉。
ผม/ฉันไม่กินเนื้อ.(phom/chan-mai-kin-nuea.)
我只吃犹太教食品。
你们能做清淡点吗?(要求少放植物油/黄油/猪油
固定价格套餐
照菜单点
早餐
อาหารเช้า(aahaan-chao
午餐
อาหารกลางวัน(aahaan-klang-wan
下午茶
ชายามบ่าย(
晚餐
อาหารค่ำ(aahaan-kham
我想要_____。
ผมอยาก____.(phom-yaak
我想要有_____的菜。
鸡/鸡肉
ไก่/เนื้อไก่(kai/nuea-kai
牛肉
เนื้อวัว(nuea-wua
ปลา(plaa
火腿
เเฮม(haem
香肠
ไส้กรอก(sai-krok
奶酪
ชีส(chit
鸡蛋
ไข่(kai
沙拉
สลัด(salat
(新鲜)蔬菜
ผัก(สด)(phak(sot)
(新鲜)水果
ผลไม้(สด)(phonlamai
面包
ขนมปัง(khanom-pang
吐司
ขนมปังปิ้ง(khanom-pang-ping
面条
บะหมี่(bamii
米饭
ข้าว(khaao
豆子
可以给我一玻璃杯_____吗?
ช่วยส่งแก้ว____ให้หน่อยได้ไหมครับ/คะ?(
可以给我一杯_____吗?
ช่วยส่งถ้วย____ให้หน่อยได้ไหมครับ/คะ?(
可以给我一瓶_____吗?
ช่วยส่งขวด____ให้หน่อยได้ไหมครับ/คะ?(
咖啡
กาแฟ(kaafae
ชา(chaa
果汁
น้ำผลไม้(nam-phonlamai
(气泡)水
น้ำโซดา(nam-sodaa
(普通)水
น้ำ(nam
啤酒
เบียร์(bia
红/白葡萄酒
ไวน์แดง/ขาว(wai-daeng/khaao
可以给我一些_____吗?
เกลือ(kluea
黑胡椒
พริกไทย(phrik-thai
黄油
เนย(noei
请问有水吗?(获得服务生的注意
我吃完了。
真好吃。
อร่อยมาก.(arooi-maak
请清理这些盘子。
买单。
คิดเงินครับ/ค่ะ. 或 เก็บตังค์ครับ/ค่ะ.(khit-ngoen-khrap/kha 或 keep-tang-khrap/kha

酒吧[编辑]

你们卖酒吗?
有吧台服务吗?
请来一/两杯啤酒。
请来一杯红/白葡萄酒。
请来一品脱。
请来一瓶。
请来_____(烈酒)加_____ (调酒饮料)。
威士忌
วิสกี้(witsakii
伏特加
วอดก้า(wotkaa
朗姆酒
เหล้ารัม(lao-ram
น้ำ(nam
苏打水
โซดา(sodaa
汤力水
橙汁
น้ำส้ม(nam-som
可乐(汽水
โค้ก(khok
你们有什么小吃吗?
请再来一杯。
请再来一轮。
什么时候结束营业?
干杯!
ชนแก้ว! 或 หมดแก้ว! 或 ไชโย!(chon-kaew 或 mot-kaew 或 chai-yo

购物[编辑]

你们有我穿的尺码吗?
这个多少钱?
อันนี้เท่าไหร่ครับ/คะ(
那太贵了。
แพงเกินไป.(
你可以接受_____(价格)吗?
昂贵
แพง(phaeng
便宜
ถูก(thuuk
我买不起。
我不想要它。
ผม/ฉันไม่เอา.(
你在欺骗我。
คุณโกงผม/ฉัน.(
我不感兴趣。
ผม/ฉันไม่สนใจ.(
好的,我买它了。
ครับ/คะ, ฉันจะซื้ออันนี้.(
能给我一个袋子吗?
ขอถุงนึ่งใบด้วยได้ไหมครับ/คะ?(
你们送货(到海外)吗?
我需要...
ผม/ฉันต้องการ...(phom/chan-tong-kaan
...牙膏。
...ยาสีฟัน(yaa-sii-fan
...一把牙刷。
...แปรงสีฟัน(
...卫生棉条。
...ผ้าอนามัยแบบสอด(
...香皂。
...สบู่(sabuu
...洗发液。
...แชมพู(chaemphuu
...止痛药。(例如阿司匹林或布洛芬
...ยาแก้ปวด(例如แอสไพริน或ไอบูโปรเฟ)(
...感冒药。
...ยาแก้หวัด(
...肠胃药。
... (
...剃须刀。
...มีดโกนหนวด(
...一把雨伞。
...ร่ม(rom
...防晒霜。
...ครีมกันแดด 或 โลชั่นกันแดด(
...一张明信片。
...ไปรษณียบัตร 或 โปสการ์ด(
...邮票。
...แสตมป์(sataem
...电池。
...แบตเตอรี่(baettoerii
...信纸。
...กระดาษจดหมาย(
...一支笔。
...ปากกา(paak-kaa
...中文书。
...หนังสือภาษาจีน(
...中文杂志。
...นิตยสารจีน(
...一份中文报纸。
...หนังสือพิมพ์จีน(
...一本泰中词典。
...พจนานุกรมจีนไทย(

驾驶[编辑]

我想要租车。
ผม/ฉันต้องการเช่ารถ.(
我能获得保险吗?
停(道路标牌上
หยุด(yut
单行线
ทาง One-way(thang-oneway
让行
禁止停车
ห้ามจอดรถ(ham-chot-rot
速度限制
จำกัดความเร็ว(
加油站
ปั้มน้ำมัน(pam-nam-man
汽油
แก๊สโซลีน 或 น้ำมันเบนซิน(
柴油
น้ำมันดีเซล(nam-man-disen

当局[编辑]

我没有干坏事。
()
那是一个误会。
นั่นคือความเข้าใจผิด.()
你们要带我去哪?
()
我被捕了吗?
我是澳门/台湾/香港/新加坡/中国公民。
()
我想和澳门/台湾/香港/新加坡/中国使领馆/办事处联系。
我想和律师谈谈。
()
我能只用现在把罚款交了吗?
会话手册条目大纲条目,需要更多内容。它有条目模板,但是目前没有充足的信息。请勇往直前帮助它充实