User:LaMagiaaa

来自维基导游
跳到导航 跳到搜索

用戶框

zh-N 中文是这位用户的母语
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
ja-3 この利用者は上級日本語ができます。
yue-0 呢位用戶完全唔識(或者唔係好明)廣東話
nan-0 Chit-ê iōng-chiá m̄-bat Bân-lâm-gú (ia̍h-sī liáu-kái ū khùn-lân).
hak-0 Liá chak yung-fu vàn-chhiòn m̀ hiáu Hak-kâ-ngî.
邇隻用戶完全毋曉客家語
cdo-0 Cī ciáh ê̤ṳng-hô uòng-ciòng mâ̤ huôi-é Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄.
茲隻用戶完全𣍐會意閩東語
Wikimedia logo family complete-2013.svg是一个全域用户帐号,主站在维基百科 (中文)
Face-angel.svgThis user tries to do the right thing. If he makes a mistake, please let him know.
Windows 10This user contributes using
Windows 10.
This user contributes using Google Chrome.
zhYou are viewing the Chinese (中文, zh), your current working language.

若您的本地wiki站点无法正常显示简体字,请用鼠标点击这里。由于我不是很了解各地常用词,可能会出现不常见词汇,请谅解。中文各变种正在建设中。

若您的本地wiki站點無法正常顯示繁體字,請用滑鼠點擊此處。由於我不是很了解各地常用詞,可能會出現不常見詞彙,請諒解。中文各變種正在建設中。

若您的本地wiki站点无法正常显示简体字,请轻触这里。由于我不是很了解各地常用词,可能会出现不常见词汇,请谅解。中文各变种正在建设中。

若您的本地wiki站點無法正常顯示繁體字,請單指點一下此處。由於我不是很了解各地常用詞,可能會出現不常見詞彙,請諒解。中文各變種正在建設中。


LaMagiaaa主要活跃在维基百科。

人物·经历·自我介绍

  • 或许是12年前的今天于北京出生
  • Email: 发送Email
  • 时区: UTC+8:00
  • 于2014年11月12日,中文维基百科加入
  • 男性维基媒体编者、维基百科编者

个人用

由于此用户页为全域用户页,部分内容可能于您所在的本地维基无关,敬请谅解。

Link Translation
w:zh:User:LaMagiaaa/沙盒 sandbox
w:ja:User:LaMagiaaa/sandbox sandbox
w:en:User:LaMagiaaa/sandbox sandbox
w:ko:User:LaMagiaaa/연습장 sandbox
w:fr:User:LaMagiaaa/Brouillon sandbox
Tools & Memos
Link Category
手机菜单 设定和随机页
设置 设定和随机页
手机设置 设定和随机页
全域设置 设定和随机页
随机页面 设定和随机页
分类中随机页面 设定和随机页
特别页面一览 设定和随机页
密码方针 设定和随机页
维基媒体网站列表 信息
LaMagiaaa的用户记录 信息
移动记录 信息
删除记录 信息
用户创建记录 信息
用户权限 信息
Interwiki 信息
LaMagiaaa的投稿记录 信息
LaMagiaaa的全域账户信息 信息
固定链接 信息
同前缀页面 信息
链接至User:LaMagiaaa的页面 信息
最近的更新 信息
新页面 信息
防滥用过滤器记录 信息
全域用户组管理 信息
本地用户组权限 信息
断链页面 信息
孤立页面 信息
更名申请 设定和随机页
更名进程 设定和随机页
被封禁用户 信息
系统信息 信息